Reciclare

Ce înseamnă “Proiectare orientată spre reciclare“? Proiectarea produselor încă de la început să fie reciclabile, sporind astfel eficienţa procesului de reciclare.

Strategia de proiectare orientată spre reciclare a Chevrolet Europe este un element important al responsabilităţii asupra produsului. Obiectivul nostru este de a conserva materialele preţioase şi resursele energetice prin reducerea cantităţii de deşeuri:

 • în timpul producţiei de autovehicule
 • la sfârşitul ciclului de viaţă al autovehiculelor

Această strategie este bazată pe două principii:

1. Proiectare orientată spre reciclare.

Toate echipele de proiectare sunt rugate să respecte instrucţiunile de “reciclare/recuperare” în decursul etapei de dezvoltare a produselor. Scopul nostru este de a susţine inginerii şi furnizorii să:

 • dezvolte autovehiculele şi componentele care au integrată capacitatea de reciclare
 • să analizeze piesele, componentele şi autovehiculele din punct de vedere al capacităţii de reciclare şi recuperare (uşurinţa cu care piesele pot fi reciclate la sfârşitul ciclului de viaţă)

Chevrolet utilizează materiale reciclate, cunoscute şi ca “recyclates” acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic şi viabil din punct de vedere economic.

 • Echipa noastră de reciclare întreprinde toate eforturile necesare pentru a menţine
 • calitatea sporită a aspectului şi a senzaţiei
 • durabilitatea mecanică şi termică
 • standardele de performanţă
 • Calitatea nu este niciodată compromisă

2. Dezvoltarea şi implementarea “ciclurilor” de materiale pentru producţia de autovehicule.

Tabelul de mai jos arată modul în care proiectarea orientată spre reciclare se încadrează în ciclul general. Componenta esenţială este totuşi numai parte a responsabilităţii integrate asupra produsului.

Responsabilitatea integrată asupra produsului

1. Dezvoltare

 • Proiectare orientată spre reciclare
 • Evaluarea ciclului de viaţă
 • Evitarea materialelor critice

2. Producţie

 • Utilizarea materialelor reciclate (recyclates)

3. Utilizare

 • Evacuarea deşeurilor la punctele de colectare (gestionarea deşeurilor)
 • Piese de schimb

4. Recuperare

 • Recuperarea autovehiculelor
 • Depoluarea şi pre-tratarea
 • Directiva UE